Näin tammikuun pakkasilla koetuksella ovat niin pihan kasvit kuin kiveysalueetkin. Tässä vinkkejä miten saat kiveysalueet pysymään hyvässä kunnossa myös talven yli.

Siistin ja tasaisen pinnoitteen perusta on hyvin tehdyt pohjatyöt, sillä kun perustus on tehty huolellisesti, ei pienehkö routiminenkaan haittaa, koska roudan sulettua kivet laskeutuvat siististi takaisin paikoilleen. Toisin on asfaltilla, johon tulee murtumia pienenkin routimisen seurauksena.

Jäätä tai pakkautunutta lunta ei kannata poistaa kiveyksen pinnasta hakkaamalla, koska kivien pinta voi hakkaamisen seurauksena lohkeilla. Liukkautta voi torjua tarvittaessa hiekoittamalla. Hiekoitussepeli tarttuu jään pintaan parhaiten lämpimänä, joten sitä kannattaa säilyttää ulkoilman sijasta lämpimässä varastossa. Särmikäs kalliomurske pureutuu jäähän hiekkaa paremmin ja antaa jalan alla paremman kitkan, mutta voi puhkaista esimerkiksi pyörän kumin. Suolaa tai muita kemikaaleja ei suositella käytettäviksi betonikiveysten liukkauden torjuntaan, koska jatkuvasti käytettynä ne rapauttavat kiveyksen pintaa ja ovat lisäksi haitallisia ympäristölle.

Kiveysalueen lumityöt on parasta tehdä kolaamalla, lapioimalla tai harjaamalla. Mikäli kiveyksen alusrakenteet on mitoitettu riittävän vahvoiksi, on lumityöt mahdollista tehdä myös kevyellä aurauskalustolla auraamalla tai linkoamalla. Raskas aurauskalusto voi aiheuttaa kiveyksen pintaan painumia ja naarmuja sekä rikkoa kiviä. Lumitöiden tekoa helpottaa erityisesti koneellisesti aurattavilla alueilla, jos ympäröivästä pinnasta hieman koholla olevat reunakivet ja istutusalueiden reunat on merkitty esimerkiksi aurauskepeillä. Jo pihan suunittelussa ja rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon lumenkasausalueet, jotta lunta ei tarvitse kasata kasvien päälle tai kolata toiselle puolelle pihaa.