Palvelut

Viherrakentaminen   

Pihakukot rakentaa kaikenlaisia pihoja aina yksittäisistä rivi- ja omakotitalopihoista taloyhtiöiden pihoihin. Toteutus voidaan tehdä kokonaisvaltaisesti koko pihalle tai tarpeen mukaan osalle pihaa, esimerkiksi vain kiveyksille tai istutuksille.

Viheralueiden hoito

Hyvin rakennettu piha vaatii ylläpitoa pysyäkseen näyttävänä. Teemme myös pihan hoitotöitä.

Pihasuunnittelu

Teemme tiivistä yhteistyötä oululaisen ympäristösuunnittelutoimisto Carmenia Oy:n kanssa. Carmenia tekee suunnitelmia niin yksityisasiakkaille kuin taloyhtiöille ja julkisiin kohteisiin. Yhdessä voimme toteuttaa pihasi uudistamisen kokonaisvaltaisesti sisältäen pihasuunnittelun, viherrakentamisen sekä pihan hoidon.

 

Mikäli sopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.